pick up works

PUSH.

PUSH.

one and only house neo- / studio neo-

one and only house neo- / studio neo-

bunsei ima

bunsei ima

rakuen

rakuen

shaku

shaku

gallery lounge wisky bottle

gallery lounge wisky bottle

BI

nikkomokuzaikogyo Limited Partnership / kazuki okamoto architect & associates

shaku

symbol mark

shaku_logo
shaku_logo2

AD.D :  yuji sakauchi

AD

shaku_oh

AD.D : yuji sakauchi

GRAPHICS

invitation

shaku_invitasion
shaku_huutou

business card

shaku_meishi

concept book

shaku_book
shaku01
shaku02
shaku03
shaku04
shaku05
shaku06
shaku07
shaku08

AD : yuji sakauchi
D : yuji sakauchi , kanako matsuzawa 

P : tsutsumi yano

WEB

shaku_web
shaku_web2
shaku_web3