BI

nikkomokuzaikogyo Limited Partnership / kazuki okamoto architect & associates

shaku

symbol mark

尺
尺

AD.D :  yuji sakauchi

AD

尺

AD.D : yuji sakauchi

GRAPHICS

invitation

尺
尺

business card

尺

concept book

尺
尺
尺
尺
尺
尺
尺
尺
尺

AD : yuji sakauchi
D : yuji sakauchi , kanako matsuzawa 

P : tsutsumi yano