pick up works

PUSH.

PUSH.

one and only house neo- / studio neo-

one and only house neo- / studio neo-

bunsei ima

bunsei ima

rakuen

rakuen

shaku

shaku

gallery lounge wisky bottle

gallery lounge wisky bottle

GRAPHICS

dream–sha
mami yonekura / calendar / diary / post card

diary 2021

AD.D : keiko kuboi

I : mami yonekura

diary 2020

mami yonekura
mami yonekura
mami yonekura
mami yonekura
mami yonekura

AD.D : keiko kuboi

I : mami yonekura

diary 2019

mami yonekura
mami yonekura
mami yonekura
mami yonekura

AD.D : keiko kuboi

I : mami yonekura

calendar 2021

AD.D : keiko kuboi

I : mami yonekura

calendar 2020

mami yonekura
mami yonekura
mami yonekura
mami yonekura

AD.D : keiko kuboi
I : mami yonekura

calendar 2019

mami yonekura
mami yonekura
mami yonekura

AD.D : keiko kuboi
I : mami yonekura

post card

mami yonekura
mami yonekura
mami yonekura
mami yonekura
mami yonekura
mami yonekura

AD.D : keiko kuboi
I : mami yonekura