VI / PACKAGE / GRAPHICS / WEB

fuji hatsujo co.,ltd – bio spring labo –

PALELINO SKIN SERUM

PACKAGE

GRAPHICS

catalog

palelino1
palelino19

WEB

palelino16
palelino0

AD.D : yuji sakauchi

D : kanako matsuzawa

P : tsutsumi yano, takako kawamura (interview)