pick up works

PUSH.

PUSH.

one and only house neo- / studio neo-

one and only house neo- / studio neo-

bunsei ima

bunsei ima

rakuen

rakuen

shaku

shaku

gallery lounge wisky bottle

gallery lounge wisky bottle

EDITORIAL

rice co.,ltd

tochigi housing express

watashi no ie

AD.D : yuji sakauchi
D : keiko kuboi
I : tomomi takashio
C : kamaneko382
P.W : takako kawamura
Contribution : kayoko tsujimura. takahiro hasegawa

kitchen

AD.D : yuji sakauchi
D : keiko kuboi
I : tomomi takashio
C : kamaneko382
P.W : takako kawamura

tochigi –  takumi no ie

AD.D : yuji sakauchi
D : keiko kuboi
I : tomomi takashio
Contribution : asuko thomas. takahiro hasegawa