LOGO MARK

wakatake no syou

wakatakenosyo_logo01
wakatakenosyo_logo02
wakatakenosyo_logo_03

AD.D : yuji sakauchi